N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ברוריה מלול

חיל האוויר
ללא קרב ספציפי

שירתתי בבסיס בחצור במלחמת יום הכיפורים.

לצערי מפקד טייסת 101 אבי לניר, שנפל במלחמת יום הכיפורים, היה המפקד של בעלי לעתיד.

הכרתי את המשפחה מקרוב. בתור חיילת הייתי עושה בייביסיטר לילדי המשפחות, לכן הייתי מחוברת למשפחות הטייסים והנווטים.

הכאב היה עצום, ואבל כבד נפל על הבסיס ועלי בהיוודע נפילתו של אבי לניר ז"ל 💔

כל תוצאות המלחמה הזאת מלווה אותי מאז ועד היום.