N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פנחס (פאולו) לם

חיל השריון
חטיבה 217
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

חציתי את התעלה עם הכוח של אריק שרון והגענו לחיץ החקלאי, שמה התמקמנו למנוחה קצרה.

הכוח זוהה על ידי המצרים והותקפנו במטח פגזים כבד. חיפשנו מחסה בתעלות יבשות שבסביבה. במטח הזה נהרג על ידי, הלוחם, החבר, חיים בן חיים ששכב לפני. הוא נהרג מפגיעה ישירה של פגז.

הלוחם ששכב ביני ובין חיים בן חיים, נקטעה רגלו ואני קיבלתי מכה מצינור השקייה שהתרומם ונחת לי על הקסדה שעל ראשי.

הקרב הטראומטי הזה שהיה אחד מבין רבים, אני נושא אותו בזיכרוני יום יום.