N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נגב אבנר

חיל השריון
חטיבה 421
ללא קרב ספציפי

במלחמת יום הכיפורים ,הייתי בטנק מגד שחצה את התעלה, ע"ג תימסח שטנו על התעלה.

הייתי בצוות מג"ד, המפקד עמי מורג, טען קשר חיים כהן, תותחן רפי אבורסי, ואני אבנר נגב נהג הטנק. להערכתי בתאריך 21 לאוקטובר באיזור פאיד.

היינו בעמדות טנקים מנהלים קרב עם המצרים. בשמיים התנהלו קרבות אויר . לפתע ראינו שמטוס פנטום נפגע והטייס נטש והחל לצנוח בשטח בשליטה מצרית.

מפקד הטנק שלי, סא"ל עמי מורג, אמר לי "סע בכול המהירות שלך, טוס לכיוון הטייס הנוחת הוא שלנו, אל תתחשב במיכשולים. אנחנו מחזירים את הטייס בכול מחיר. הטייס לא יפול בשבי המיצרי".

דהרתי עם הטנק בנסיע מטורפת כאשר ראינו שהמצרים דוהרים עם ג'יפים ונגמשים לתפוס את הטייס. ירינו מעל ראשו של הטייס על מנת למנוע מהמצרים להגיע לטייס שלנו. הגעתי לטייס לפני המצרים.

הטייס נכנס לטנק, ויצר קשר עם הטייסת תוך ציון שם הקוד "כאן כנסת 4 נמצא בידי כוחותינו". הקריאה של הטייס עדיין מהדהדת לי בראש.

שמחתי שהצלחנו להציל את הטייס בזכות צוות הטנק שלי ובזכות נסיעתי המטורפת בטנק, מבלי להתחשב בכול המכשולים ובאוייב שממול.

הטייס אמר לנו "התיישבו לי על הזנב". לאחר שחזרנו לשטחנו, נחת מסוק לידנו ולקח את הטייס לעורף. ניסיתי מספר פעמים לאתר את הטייס אך לא מצאתי את הטייס.