N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יאיר נשר

חיל השריון
מפקדת פיקוד מרכז
ללא קרב ספציפי

אני הייתי מפקד טנק שרמן משופר בגש"פ מרכז.

הוזעקנו בשבת בשעה 14:00 ברדיו.

לא להאמין, היינו גדוד השריון היחיד בצה"ל שלא ירה לא כדור ולא פגז במשך כל המלחמה לפי ידיעתי. תפקדנו היה לשמור על גבול ירדן בין יריחו לבית שאן, כשאנו בתנועה רוב הזמן.

נאמר לנו שאנו הכוח האחרון שיופעל במידה שהסורים ירדו לכיון צמח.

כך מצאנו את עצמנו יושבים בחורשה ליד בית שאן ודגים דגים מברכות הדגים של שדה נחום, כשכל הצבא נלחם.

בסוף המלחמה הורידו אותנו לשמש חיל מצב בשרם עד השחרור בחודש מאי.