N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה כהן

עורף
פיקוד מרש"ל - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

בתקופת מלחמת יום הכיפורים הייתי תלמיד כיתה יא' בבית ספר התיכון טשרניחובסקי בנתניה.

בתאריך 06.05.1973 יצאתי מתחנת הרכבת בנתניה ידי להגיע לירושלים, ללון באכסניית הנוער "בית וגן "(כי מספר חושים קודם לכן כל כיתתי התאכסנה באכסניה זו במסגרת שירות לאומי שבו בצענו חפירות ארכיאולוגיות בסמוך להר הבית בירושלים ).

פקידת הקבלה באכסניה ביקשה ממני תעודת זהות, ומכיוון והייתי קטין לא הייתה לי תעודת זהות , ולכן לא יכולתי ללון באכסניה ונאלצתי לצאת ולהישאר ברחובות העיר ולהמתין עד לשעות הבוקר לתחילת המצעד הצבאי.

חיל האוויר הטיס בצורה נפלאה את מטוסי הפאנטום שלשות שלשות בשמי העיר ירושלים בצדי הרחובות הותקנו במות לצפייה במצעד. בבמה המרכזית ישבו ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין.המוני תושבים ותיירים שהו ברחובות.

לאחר מטס חיל האוויר שעטו הטנקים , ולפתע בתחתית הבמה המרכזית שבה ישבו ראש הממשלה ושר הביטחון נתקע אחד הטנקים בתחתית הבמה ולא יכול היה לנוע קדימה. טנק זה שיבש את המשך המצעד כולו. עמדתי בתחתית הבמה ומסביבי עמדו גם אזרחים ותיירים רבים והבטתי בטנק מלא בושה וכלימה.

האם זה היה אות ו\או נורה אדומה למוכנות הצבא מספר חודשים מאוחר יותר???