N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מעוז שולי

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

בשעה שתיים עם תחילת ההפגזות ברמת הגולן, טיילתי ברמה עם חברים ממרום גולן, החלו הפגזות סביב הרכב שלנו, על גבעה מולנו עמד רפול עם עוד אלוף כששאלנו ,מה קורה,ענה לנו רפול ,עופו מיד מהאזור.

זה היה יום בו הגענו לספר לחברים מהצפון שאנו עומדים להתחתן.

אכן ב..25.10.1973 התחתנתי עם מעוז דני בחיפה תחת האפלה דני שירת בתעלה כשישה חודשים, ובהפסקת באש הייתי בין הנשים הראשונות שחצו את תעלת סואץ ,שם בילתי את ירח הדבש. בלילה שבשפניה מלאת הפישפשים.

לאחר יומיים חזרתי לארץ במטוס הרקולס ,עם עוד חיילים שיצאו לחופשה ואני לטיפול בחיילים פצועים בבית החולים רמב"ם.