N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אליהו ניר

חיל החימוש

יום כיפור בשעה 06:00 השכמה ולצאת להכין את כל הרכבים לתנועה. מלחמה תפרוץ בשעה 18:00.

ביום השני נסענו צוות חימוש לתת מענה בשטח. (נסענו עם אכב מגויס טנדר שברולט של עירית תל אביב).

באחד העיקולים לכוון התעלה מצד שמאל היתה סוללת תותחי הוביצר 155 מ"מ שהפגיזה בזמן שהיינו בקרבת.

בחזרה לכוון הארץ לאחר כ-11 יום כל האזור הייה שרוף ומפויח עם שרידי התותחים.

נוסף בהמתנה בשיירה בציר הכביש היו על הציר (כביש אספלט שחור) מאות כלי רכב מכליות דלק,משאיות עם תחמושת,אוטובובים של אגד (טייגרים) ורכבי צבא למיניהם.

בשעת ערב מוקדמת הופיעו 2 מטוסי מיג 17 זרקו את התחמות בדיונות וחזרו לאחור, במבט הם היו יכולים לשלוח את כולנו ל ... אם היו מתמקדים על הציר העמוס .