N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לנצנר מרדכי

חיל האוויר
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

הייתי מפקד סוללת נ״מ מתניע

ליווינו את הטרקטורים לחצר החציה לפתוח פתח בסוללת העפר להקמת גשר כשנכנסנו לחצר שנקראה אח"כ חצר מוות

נפתחה עלינו אש ארטילרית כבדה וחייל מהסוללה שלי יוסי ורונה נפגע ונהרג כשהוא ישוב על התותח בהגנה מתקיפות מטוסים מצריים

הגדוד שלנו נתן הגנה אוירית לכוחות החוצים את התעלה וסוללה אחת מהגדוד אף עברה לגדה השניה

חוננו תקיפות מטוסים והפגזה מסיבית ימים רבים ואז לצערי נהרג חייל נוסף מהסוללה עמוס מילר

להיות בחצר מוות היתה חויה מפחידה ומטלטלת