N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דן שחר

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

לאחר הקרבות בנפח סיאדנה ובלימת הסורים עברנו להבקעה לשטח סוריה הייתי החוליה טכנית כחשמלאי טנקי צנטוריון.

בנסאג היה קרב שריון בשריון מול כוחות ירדנים ועירקאים שאורי המחט ניהל את הקרב טנק נתקע ללא מצברים והמטק דודו יהלום נשארו בטנק הוזעקנו חוליה טכנית עם הקשלח זוהר ראובני התחלתי להחליף 4 מצברים תוך הפגזות ארטלריה על הטנק

חשבנו שאנו הלכו… הרב בן שחר התחיל לקרוא שמע ישראל ואני שרתי עושה שלום

וכל הצוות זור ואנוכי בטנק לאחר החלפת המצרים הותנע ויצאנו הכל היה שחור מהפגזים נשארנו בחיים והטנק חזר לקרבות בזכות ההאמונה וסיוע אדוני נשארנו בחיים ואני חילוני!!!

דן שחר נוה חיים חדרה