N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף אפוטה

חיל התותחנים
ללא קרב ספציפי

חודשיים לפני המלחמה הוצבתי בסוללת תותחנים בתל פארס, בסוללה היו כ 69 לוחמים

אני סיימתי מילואים באוגוסט 1973.

באוקטובר פרצה המלחמה, אני הייתי בגזרה אחרת, בגמר המלחמה פגשתי לוחמים מהסוללה בקיבוץ איילת השחר, שם נודע לי שרוב הלוחמים נהרגו ונפצעו.

נשארו 19 לוחמים כשירים, סגן יוסי כהן עלה למרגלות החרמון לטווח על הסורים ימים לפני סיום המלחמה, סגן יוסי כהן חטף כדור מצלף סורי ונהרג. יוסי היה צעיר אבל איש מיוחד,חכם וטוב לב.

יהי זכרו ברוך