N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מור עופא

חיל השריון
קרבות הבלימה – נפח

בבוקר יום ראשון, היום השני של המלחמה, פלוגה ב של גד 82 יחד עם כח ברקוביץ מ 188 פינינו את מוצב 111, בו ישבו חילי גדוד 50, וזאת לאחר שאנו שהינו שם ממוצאי יום כיפור ואנשי 188 מתחילת המלחמה.

במהלך הפינוי אותר ענן אבק שהקים רכב שנע מוסתר מאחורי גבעה סמוכה. הכח נעצר והטנק שלנו בפיקודו של סגן מודי כספיז" קיבל פקודת אש מהמפ, סרן יעקב צ'סנר לגבי הרכב הנל.

הפקודה תורגמה לצוות ואני, התותחן, המתנתי לצאת הרכב בשיפולים המערביים של הגבעה. כשהרכב יצא מאחורי הגבעה לא יריתי והמטק העיר לי לירות. אמרתי, תוך כדי מעקב עם צלב הכוונת על הרכב שאני עוד לא מזהה מהו והרכב לא יכול לברוח לי.

הטווח היה כקילומטר.

לאחר כשניה דיווחתי שזה רכב ישראלי ולסגור נצרה. הרכב היה זחלד ישראלי עם מסגרת גבוהה וברזנטים מתנפנפים.

בבירור שעשה המ"פ התברר כי היה זה זחל הפיקוד של חטיבה 679, בפיקוד אלמ אורי אור.

לאחר שנים פגשתי את אורי אור ואמרתי לו שאני הוא התותחן שלא ירה והוא זכר את המקרה.

יהי ברוך זכרם של הנופלים חברי לצוות, וחברי לפלוגות הנחלאים שהינו בתחילת הצמפ ושל המפקדים שנפלו ושל כל חללי מלחמה ארורה זו.