N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי דגן

חיל התותחנים
קרבות הבלימה – עמק הבכא

מוצב בחרמונית מעל עמק הבכא.

תפקידי קש"א לגדוד 13 במוצב 7 חיילי גולני, שני קשרים קמן החטיבה המרחבית ונחום דוידוביץ הקתק שאיתי.

בשעה 14 הקמן "נעל" משקפת ואמר כי הסורים מבצעים טיפול שבועי. באחת התחילו כל 157 הסוללות שמולנו לירות כולל זו שצפיתי בה ובמשך שעה חטפנו אש תופת.

מולנו ארבע טורי שריון סורים אותם עצרנו בירי זרחן לפתח הואדי בו התקדמו הסורים שלהם מיכלי דלק חיצוניים וחששו לעבור.

טור אחד עצרנו כאשר פגענו במשאית תחמושת שעברה על הגשר שעל תעלת הנט. בלילה הנרנו את העמק בתאורה לאורה פגעו הטנקים של חטיבה 7 בשריון הסורי.

למחרת מתוך תעלת הנט יצא גדוד קומנדו סורי בארבע שורות ארוכות. ירינו על גדוד זה בעזרת שתי סוללות 160 מהגדוד שלנו 334, קרבנו את האש כל פעם ב 200 מ. בשלב מסוים באחת הסוללות חלה תקלה של טעינה כפולה הצוות נהרג והפסיקו לירות לטובתנו.

מפקדת החטיבה המרחבית נסוגה מנפח ובפועל לא היה לנו קשר לפיקוד שלנו. מי שלקח עלינו אחריות זה אריה מזרחי שהיה מגד 405 ומסח חטיבה 7.

כל אותה עת נחום ואני ירינו על הכוחות האחוריים שמול חטיבה 7 ועל סוללות התותחים שירו עליהם. ביום ג גייסו הסורים את שארית כוחם למתקפה אחרונה כשהם תוקפים עם חטיבות השריון על פי מפנה הגזים באמצע הקנה.

בבוקר השמש בעיניים והתקשנו לפגוע בהם, גדוד 77 נסוג מעט ואנו קיבלנו הוראה לנטישה. בדיעבד עזבנו את התל לארבע שעות מה שהציל את חיינו.

טנקים סורים שקודמו ירו לתוך חלון התצפית, פגז שחדר את הבטון מקדימה, נתקע בגג הפנימי וחדר את קיר הבטון הפנימי. את הנזק האדיר גילינו כשחזרנו לתל בתמונה דוידוביץ ואני מול חרך התצפית הפגוע ביום חמישי.

בצומת למטה מצאנו נגמש של סיור חטיבה 7 בוער.

ביום ד התכנסה אצלנו צמרת הפיקוד לתכנון הכניסה למובלעת. באותו יום ירינו על הסוללות שהציקו לנו בתחילת הלחימה.

הפריצה למובלעת בוצעה בשיטת מסך אש מתגלגל שעל פיו עשרה גדודי תותחנים יורים לפני הכוחות. אנחנו קיבלנו את המשימה לירי על האגפים. לאחר מכן עזבנו את התל והצטרפנו לסוללה בתוך המובלעת.

באותה תקופה הייתי גם מפקד סוללה א ירינו, חטפנו, ולבסוף השתתפנו בירי מסך אש מתגלגל לטובת כיבוש החרמון. הקתק נחום דוידוביץ היה היחיד שעמד בדרישות הכושר של סיירת מטכל והוא היה מי שטיפס מהמובלעת עד מצפה שלגים כשאנחנו ירינו לחרמות מתוך היישוב הדרוזי חדר שבסוריה.

המשכנו לירות במה שמוגדר ההתשה תוך דילוג בתוך המובלעת, עמדה בחרמון בתוך שלג עמוק. עד היום אנו נפגשים.