N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מוסקו חיים

חיל התותחנים
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

הייתי בחיל התותחנים,

צילמתי את המעבר על גשר תעלת סואץ

סופחתי לכתבים צבאיים.