N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עירית עובדיה אלסברג

חיל הרגלים
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

מוני נולד בירושלים ובחייו הקצרים הבטיח כה רבות.
בכל מקום ובכל חברה בלט מוני.

הופעתו החיננית ושמחת החיים שהקרין בחיוכו העדין, נאמנותו וכנותו שהוקרנה באופטימיות ובאמונו באדם.

מוני היה ספורטאי והתמחה בריצה למרחקים ארוכים, תמונתו התנוססה בירושלים כפרסומת למירוץ הל״ה גם לאחר נפילתו.

ביום הולדתו ה-21 התחתן עם בת כיתתו ושנה לאחר מכן נהרג בשירות המילואים הראשון ולא שב.

בזיכרוני מוני תמיד ישאר האח האהוב והאוהב.

נזכור אותך תמיד