N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דובי שטרן

אגף המודיעין
חטמ"ר 275
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

"רק ביום ראשון בלילה קיבלנו פקודה לעזוב את המעוז כי כוחותינו לא הצליחו להגיע לחלץ אותנו"

יום כיפור בבוקר ירדתי יחד עם קמ"ן החטיבה לקו המעוזים לסייר ולתצפת. היינו הגזרה הצפונית מול העיר קנטרה כשהקמ"ן הודיע לי שהוא חייב לחזור למפקדת החטיבה והוא ישלח ג'יפ להחזיר אותי.

לא ידענו כלום על מלחמה כלשהי.

אני נכנסתי למעוז מילנו ב' עליתי למגדל תצפית בשעה 13:48.

ראינו להק של מטוסים מעבר לתעלה הבנו שאלו מטוסים מצריים.

באותו רגע הגיע הג'יפ שהיה אמור לקחת אותי אולם המלחמה החלה.

חטפנו הפגזה איומה ולאחריה חיילים מצריים ניסו לכבוש את המעוז.

לחמנו להגן, עמר שלמה הנהג של הג'יפ נהרג אני והחבר'ה שבא לקחת אותי המשיכו להילחם. היו הרוגים ופצועים בקרב לוחמי המעוז מגדוד 68 של החטיבה הירושלמית.

רק ביום ראשון בלילה קיבלנו פקודה לעזוב את המעוז כי כוחותינו לא הצליחו להגיע לחלץ אותנו.

יצאנו למסע קשה לכיוון מזרח תוך כדי לחיצה קשה הרוגים ופצועים.

למחרת בבוקר הצלחנו לחבור לטנק שלנו שלקח אותנו למקום בטוח.

סיימתי את השרות של 3 שנים תוך כדי סבל נוראי שהסתבר שנפגע לי השמיעה ואני פוסטראומתי נכה צה"ל.