N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רפאל ברשם

חיל הרגלים

הזיכרון שלי מתחיל עם נפילת אחי אשר לפני המלחמה. ותאור תחושותי כנער בן 16 בזמן ובמהלך הילחמה עצמה ביום כיפור 73

לקח לי שנים רבות להחליט לפרסם את הכתבים האלה והיום כשאני בן 66 החלטתי למסור את כתבי אלה, כי ראוי שייקראו לזיכרון עולם.