N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צביה ברמי

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

רק עלינו לארץ מצרפת, ילדה בת 8.5 שלא הכירה מלחמות ורק מ7.8.73 בארץ

ופתאום יום כיפור, יום קדוש ואנו משפחה דתית ומטוסים ואימי ז"ל הרגישה שמשהו לא בסדר.

ואז סירנות ומקלטים, דבר שהיה זר לי.

מארץ בטוחה הגענו כציונים ודבר ראשון שהכרתי זה מלחמה! תחושה מאוד קשה.

מלחמה כל כך קשה ואבידות קשות! ואימי ז"ל שהיתה אחות ונתבקשה לעבוד ולעזור בזמן כל כך קשה!

ומאז זה היה עוד להכיר מלחמות ומלחמות, גם כחיילת במלחמת לבנון הראשונה, שטקס סיום י"ב התבטל ושוב אבידות וכמורה חיילת להניח זרים על מציבות טריות!

זיכרונות לא קלים.