N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף עוזר

אחר
ללא קרב ספציפי

"כתבתי יומן תוך כדי ההפגזה, כצוואה. כלל לא היה ברור שנצא משם חיים."

יומן מלחמת יום הכיפורים, נכתב בבונקר בקוניטרה- יוסף עוזר

עם תחילת ההפגזה הפתאומית בשעה 1:50 באופן פתאומי, זינקנו בתחתונים לשכפ"ץ, הוא הבונקר אליו נמלטנו בקוניטרה ברמת הגולן.

בהיותי בסיירת אגוז שהתה כלל היחידה בגבול לבנון. לקוניטרה הגעתי כמתנדב חודש לפני יום הכיפורים- לפעילות מארבים, תוך הבטחה שאצא תמורת הפעילות הזו הביתה בחגים הקרבים...

כבר בצהריים הבנו שאנו מוקפים סורים.

כתבתי יומן תוך כדי ההפגזה, כצוואה. כלל לא היה ברור שנצא משם חיים.

ראובן פוליטי נזכר הרבה ביומן משום שאני והוא כתבנו שירים... בכיס שלי נשארו שני שירים שלו. אחד "לא גיבורים אנחנו" והשני "ים של דמעות שחורות כמרה" ראובן ייהרג כעבור שבועיים.

הייתי קשר, במחפורת בתל ענטר נפלו עלינו פגזים ואימה גדולה. בקשר שמעתי דיווח על פצוע. אחר כך שהפצוע הרוג. למה הבנתי שזה בוודאי ראובן? אינני יודע.

השירים יישארו אצלי כ25 שנים. בערך בשנת 1990 כתבתי על ראובן באינטרנט שהומצא ושמתי שם את השירים. השירים החלו לנדוד... שם יגלו אותם אנשי גלי צהל, אני אאתר את אחיו Kalev Politi הצייר ומשם עם יוזמת גלי צהל להלחין שירי חיילים ליום הזכרון - השיר שעשה דרך מפותלת יגיע לידי עידן רייכל שיעניק לו לחן מופלא, והשיר יפרוץ לציבור.

לכל שיר ישנה שליחות והשיר שהגיע לאוזני הציבור השלים את שליחותו.

בשניות הראשונות להפגזה נהרגו ונפצעו. חיילים שהצליחו לעבור מהמבנה עד לבונקר, עשו "על החיים ועל המוות" – בשכפ"ץ [בונקר מחופה אבני בזלת] נחבאנו כשלושה ימים.

את היומן הזה כתבתי במחשבה שלא נשרוד. כתבתי בחושך. מגשש באצבעות כדי לכתוב ישר.

לפעמים האותיות מעידות שנפל פגז- המילה חצויה או השורה מתעקמת. הסורים הגיעו לנפח – היינו כבר מעבר לקווי האוייב, מוקפים ומופגזים במאות טילים ופגזים שנחתו על הבונקר.

ציטוטים מהווי הבונקר 6.10.73
[דף 1]: פוליטי מציג קופסת טיים מרוטשת. איפה הסיגריות של מתי ? (הרוג). אחד החיילים מפליט: אם יטיסו פגז כל עשר דקות אנחנו נשארים כאן עשר שנים! (אחרי שני הרוגים ושני פצועים). "אני חושב שהסורים הוריקו את כל הפגזים (זבטני) אפשר להתקיף אותם עכשיו". (קולות של פגזים) איזה אש . (קול פגז).

[דף 2]: החיילים פינו את ההרוגים והפצועים. "אפשר להביא סכך ראיתי עצים נופלים מהפגזים (זבטני)" יש טנק שקם, יש לו פגז קומפוט. קול מטוסים. צ'צ'יק : זהו! השמים שלנו – מה אתם מפחדים?! זה נשמע כמו סקייהוק. פוליטי: כן, זה מיוחד להפצצות. מה תעשה כשתקום בבוקר? שרים. עדות [יעקב אדוט]

רשימת החיילים בבונקר: 1.יעקב אדוט: 2.צ'צ'יק חדד: 3.זבטני: 4.גיל: 5.אברהם כהן: 6.דדי: 7.מוטי: 8.פוליטי ראובן ז"ל (20.10.1973), בתל ענטר. 9.לנסקי: 10.מתי: 11.מרגלית: 12.שמן: 13.יוסף עוזר: 14.שלמה לוי: ההרוגים: מתתיהו בן זכריה ואופיר פלנטר.