N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יהודית זיידל כהן

עורף

הייתי חיילת בצבא והזכרון שלי הוא שהיה בלבול ולא ידעו מי נפל ,מי נשבה ומי חי.

הרבה מאוד זמן לא שמעו מהחילים. ומשרד הבטחון הקרין סרטים של חילים שנשבו והרבה הורים שלא שמעו מהילדים שלהם הגיעו לראות את הסרטים והיו אפילו מריבות בין ההורים לגבי חיל מסוים כי כל הורה טען שהילד שנשבה הוא שלו.

הרבה מאוד מבני השכבה שלי נפלו בקרב, הם היו בדיוק בקורסים והוציאו אותם ישר לקרב.

הבלבול וחוסר השליטה היה נוראי והשאיר צלקת בעולנו