N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אליהו בגדדי

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

הייתי תלמיד לפני גיוס לצבא, וכשהתחילה המלחמה התנדבתי בבית החולים פוריה בהובלת חיילים מהמנחת למחלקה ואו בתוך המחלקות.

התגיסתי בפברואר 74 לחטיבת גולני, לאחר הטירונות עלינו לרמת הגולן, לאיזור אוגדה 36, נפח.