N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי רונן

חיל הים
בסיס חיפה
דמיאט-בלטים

הלילה השלישי ללחימה ליל 8/9 באוקטובר.

כוח של 5 סטילים, בפיקוד מפקד השייטת אל״מ יומי ברקאי, יוצא למשימת איתור והשמדת כוח מצרי, עם חשיכה יוצא הכוח לים מבסיס חיפה בדממת אלחוט.

ים שקט ירח די מלא בהפלגה דרום מערבה.

בתנועה דרומה, חולפים ע״פ ספינת השלום של אייבי נתן, המשדרת שידורים פירטיים מלב ים וזו מודיעה ברדיו של כל השלום, כי כוח סטילים חלף על פני האוניה בדרכו דרומה.

התלבטות קלה שמא הדווח יחשוף אותנו, מפקד השייטת מחליט להמשיך.

השעה כמעט חצות, הכוח בטווח כ-50 מייל מחופי מצרים, מאכנים סטילים מצריים נעים מאלכסנדריה לפורט סעיד, במטרה לתגבר את הכוח הימי המצרי בגזרת הלחימה נגד ישראל.

מתנת הוראה להפרש למבנה לחימה ולסגור במהירות את הטווח לסטילים המצריים. הכוח סגר טווח מהר כדי לאפשר ירי טילים שלנו. אציין כי טווח טילי הסטיקס האמתניים של המצרים היה כ 50 ק״מ, אילו טווח טילי הגבריאל היה כ 20 קמ בלבד..

תוך כדי סגירת הטווח, הסטילים המצריים יורים את טילי הסטיקס לעבר כוחותינו. הסטילים מבצעים את נוהל ההתגוננות נגד הטילים המצריים, אין נפגעים לכוחותינו.

כעבור כחצי שעה מגיעים לטווח הירי של טילי הגבריאל, כל סטיל את האוייב שהוקצה לו.

הספינה שלי אח"י רשף מבצעת ירי של זוג טילי גבריאל על האוייב, מעוף הטילים נצפה המגשר. בשלב זה הכוח המצרי במנוסה לעבר החוף המצרי. נראה פיצוץ ענק הטילים פגעו באוייב.

שני סטילים מצריים טובעים סטיל שלישי נפגע אך לא טבע , משום שפשוט עלה על החוף. לאחר חצות מקבלים הוראה לנתק מגע, מחשש לתקיפה אווירית של חיל האויר המצרי.

הכוח חזר לנמל חיפה לאחר הצלחה אדירה נוספת, אך לא הרשנו לעצמנו לשמוח בשל האבדות הכבדים בחילות היבשה והאוויר של ישראל.

לימים אני מפקד סטיל בשארם אחי עכו, משימתי להעביר את הספינה משארם לחיפה דרך התעלה שנת 1979, כחלק מצמצום הכוח בשארם בכפוף להסכם השלום.

בדרום התעלה ממתינים להגעתו של הנתב המצרי, שיצטרף להפלגה עד פורט סעיד.

עולה לגשר אדם די מבוגר במחצית שנות ה 50 לחייו מדדה על רגליו. אני מקיים איתו שיחת נימוסין, במהלכה מספר לי הנתב שבשנת 73 היה מפקד סטיל אוסה בקרב דמייט בלטים, ספינתו נפגעה מטיל ישראלי והוא החליט לעלות עם הספינה על החוף ולמנוע טביעה.

זו הייתה הסיבה לתלייתו של הנתב המצרי.

כמובן שלא חשפתי את העובדה שהייתי על הסטיל שפגע בו ב 73. כך מסתיים המפגש אני מוריד אותו מהספינה ומכבד אותו בהצדעה. נסגר אחד המעגלים.