N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אורי אלגד

חיל הרגלים
חטיבה 35
החווה הסינית

הייתי לוחם במסלול של יחידת צנחנים גדוד 890!

היינו הפלוגה הבוגרת בגדוד לפני קורס מכי״ם וקיבלנו משימה להתקדם למתחם החווה הסינית ולמנוע מהצבא המצרי לחסום את ציר טרטור עכביש כדי שראש הגשר בפיקודו של אל״מ דני לפרוס את גשר הדוברות

נתקלנו בליל 16-17 לאוקטובר בחטיבה מצרית חמושה ומבוצרת בעליונות צבאית מגדוד צנחנים בלי אמצעי לחימה הכי דלים…

נתקלנו לקראת 02:00 לערך ואז החלה אש תופת לעברנו חברי יעקב יחני קיבל כדור בראש ונהרג במקום

מפקדי איתן פיכטנבויים ביקש ממני לקחת אותו פצוע מאולתר כדי שנוכל לסגת לאחור עד שאגיע החילוץ של יחידת חרמ״ש!

שהינו בשטח למעלה מ12שעות! הגדוד איבד 56 לוחמים במהלך הקרב בחווה הסינית ובזכותינו הכח של דני מט הצליח לפרוס את גשר הדוברות

אחרי הקרב לקראת שעות הלילה 18 לאוקטובר התחלנו בהליכה לעבר תעלת סואץ כדי להמשיך בתנועה לכיוון העיר אסמעליה …