N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילן מעוז

חיל השריון
חטיבה 421
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

כלוחם בחטיבת הצליחה בתפקיד סמג"ד 264, הגדוד הראשון שצלח את התעלה, נקראתי למלחמה ביום שבת שעה 14:00.

עזבתי בביתי את אישתי לילי שרק נישאנו עשרה ימים לפני כן כשהיא בהריון בחודש השני.

כוותיק מלחמות כולל: מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה ועתה מלחמת יום הכיפורים יצאתי למלחמה עם חששות כבדים שאני עלול לאבד הן את אישתי האהובה (אשר נפטרה לאחרונה לאחר חמישים שנות נישואים מאושרות) ולא רציתי לאבד אותה ואת פרי בטנה.

עם זאת ביצעתי את המוטל עלי כפי שתמיד עשיתי.

הייתי אחראי בין השאר על הובלת הדוברות מרפידים (ביר גפגפה) עד להשלכתם למים ויצירת גשר מעבר לכוחות.

עם השגת הסדר ונסיגת הכוחות אף התמניתי למפקד הגדוד ושרתתי כשבעה חודשים.

בידי מכתבים שנכתבו ביני לבין רעייתי לאורך כל החודשים. מכתבי אהבה עד לחזרתי לביתי.