N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוםטוב תמיר

חיל השריון
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

צפון תעלת סואץ, חמישה לשתיים, השלווה של שבת ויום הכיפורים הפכה תוך דקות לתופת של הפגזות, תקיפות מטוסים, זעקות המעוזים המותקפים ובליל רשתות קשר המתערבבות זו בזו...מחלקת טנקים אחת מהגדוד שלנו, תשע, הייתה דרך קבע במעוז הצפוני ביותר בתעלה. עם תחילת ההפגזות נהרג מפקד המחלקה איציק רוט והסמל, שלומי ערמן תפש הפיקוד על המחלקה וגם על טנק נוסף עם מפקד הרוג שמעון שפרינגר, זמן קצר לאחר שבדק אותו שלומי, נפגע הטנק והתפוצץ. שלומי בקור רוח לחם עם הטנקים שלו עוד יממה עד שהתקבל אישור נסיגה, הוא מוביל את הלוחמים ששרדו דרומה, דרך אזור שכבוש כבר כולו בידי המצרים, הטנק שלו שורד לבד עד שנפגע גם הוא, שלומי מחלץ את צוותו וחייל מילואים פצוע שאספו בדרך והם מנסים לחבור לגדוד דרך ביצה טובענית שממזרח. שלומי אינו יודע כי המכה שנחתה עלינו כ 40 קילומטר מדרום הייתה אנושה. כוח מילואים שהגיע וזיהה אותם בטעות כלוחמי קומנדו מצריים יורה בהם, שלומי ורמי גודברג נהרגים והיתר נפצעים..שלומי עוטר בעיטור הגבורה והועלה לדרגת קצין לאחר מותו. 67 לוחמים איבדנו בגדוד עשת- תשע ,רובם ביממה הראשונה. כמאה לוחמים נפצעו . זוכרים הנופלים, מחבקים המשפחות ומחזקים הפצועים בגופם ובנפשם. הצטרפנו שרידי הגדוד לחטיבה 460 והקמתי הגדוד מחדש לאחר צליחת התעלה,גדוד עשת לנצח מורשת הנופלים,שם בחזית סיני 1973