N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צילה וקנין

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

הייתי תלמידה בחטיבת ביניים קבלנו משימה לצאת לכביש עכו חיפה ולעצור רכבים בכדי לצבוע את הפנסים שלהם.

זוכרת שישנו מחוץ לבית צמודים למקלטים כנערים זו היתה חוויה של לכידות ובאותו זמן טראומטית.

ראינו טנקים נוסעים על כביש ראשי עכו חיפה ולא על סמיטריילרים מפאת המהירות להגיע לרמה, ושרשראות הטנקים נותקו ממקומם, מספר חיילים זרקו לנו פתקים עם מספרי טלפון של ביתם להתקשר ולהודיע שהכל בסדר איתם,

למחרת ראינו כי הכבישים היו חרוכים מנסיעות הטנקים שנסעו בבהילות ליעדם ועוד ועוד סיפורים שחקוקים עדיין בזכרון..

מלחמה טראומטית ביותר.