N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים גוטמן

חיל השריון
חטיבה 164
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

דודו בלט שימש מ"פ ב' בגדוד 183 בחטיבה 164.

בתאריך 09/10/73, בחזית הג'ידי, נפגע דודו בלט מטיל סגר מצרי וצוות הטנק נטש את הטנק חשוף במדרון קדמי.

בתקידי כמ"פ א' חילצתי את גופתו של דודו ואת הטנק הפגוע.

יהי זכרו ברוך.