N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי אצלן

חיל ההנדסה
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

הייתי חובש בגדוד צליחה 605 שפרש תאג"ד "בחצר המוות"במוצב מצמד בין 18-24/10/73.

התאג"ד התמקם במחפורת שנחפרה בסוללה שהוקמה לאורך התעלה בקירבת גשר הדוברות.

למעשה ההפגזות על אזור הצליחה היו רציפות יום ולילה מראשית הצליחה עד סיום המלחמה.

תאג"ד הגדוד טיפל בנפגעים רבים שמרביתם היו של הכוחות בדרכם לחצות את התעלה.

באחד הימים נתקע בפתח התאג"ד טנק ללא יכולת של צידוד ולמעשה הכניסה למחפורת נחסמה חלקית.

צוות הטנק היה של מילואימניקים שהיו סטודנטים בחו"ל והגיעו למלחמה.

לאחר מספר שעות שבו הטנק חסם חלקית את פתח המחפורת,משאית שהובילה תחמושת נפגעה והחלו פיצוצים של התחמושת.

למזלנו הטנק עליו כעסנו קודם לכן הציל את צוות התאג"ד וגוף הטנק חסם את כל הרסיסים שעפו לעברנו.