N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פדלון דוד

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

חציית התעלה עם הגדוד של עמי מורג בחטיבה 422 באוגדה של אריק שרון כל התמונות מעבר לתעלה כשאנחני רואים את הארמיה השלישית המצרית בצד שלנו .

ואנחנו בצד שמעבר לתעלה אחי שחצינו את התעלה והשארנו אותם בצד שלנו בתמונות רואים את שיחות השלום עם המצרים . איך אנחנו מעברים לארמיה השלישית משאיות אוכל ועוד ועוד