N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אריה גורדון

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

אבא שלי, אריה גורדון היה חבר אגד.

במלחמת יום הכיפורים שירת כנהג במילואים באיזור סיני.

אני גלית גורדון הייתי בת ארבע בזמן המלחמה ואחותי אסנת בת שנתיים. נשארנו בדירה עם אימנו מאירה. אני זוכרת את האזעקות ואת הריצה למקלט.

אבא שלח לנו גלויות מהמלחמה ואני שמרתי אותן עד היום.

אבא חזר בשלום מהמלחמה וקיים את הבטחתו לקנות לי מתנה.

המתנה היתה דגם של טנק שהרכבנו יחד והוא שמור עימי.