N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמנואל ברניב ז"ל

חיל הרגלים
חטיבה 35
מבצע קינוח

"פיסת קרטון הגיעה בדואר והפתיעה אותנו. זה היה האות הראשון שקיבלנו על אבא במלחמה."

סרן עמנואל ברניב ז"ל, מילואימניק בצנחנים, שהה בחול כשהחלה המלחמה.

ביום השלישי הצליח להשיג טיסה לישראל, משדה התעופה עבר בבית, לקח את הצימידן ונסע ישר לשדה הקרב בצפון.

עמנואל השתתף במסגרת מבצע קינוח לכיבוש החרמון.

הוא הוביל קבוצה קטנה של צנחנים שהוצנחו בחרמון הסורי ובאמצעות ריתוק כוחות האויב איפשרו לכוחותינו לכבוש חזרה את החרמון הישראלי.

ב-24.10.73 עם תחילת הפסקת האש, שלח לנו אבא גלויה. הוא חתך חתיכת קרטון ממנת קרב, צייר בול, ושלח הביתה ידיעה שהוא בחיים.

פיסת קרטון הגיעה בדואר והפתיעה אותנו.

זה היה האות הראשון שקיבלנו על אבא במלחמה.

סהכ במלחמת יום כיפור אבא היה מגויס חצי שנה.