N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אורה כהן סייח

אגף המודיעין
מפקדת פיקוד דרום
ללא קרב ספציפי

צהרי יום הכיפורים הטלפון בביתנו בהרצליה מצלצל והמפקד שלי במודיעין פיקוד הדרום מבקש ממני חיילת מילואים שתפקידה בשנים האחרונות שקדמו למלחמה הוא שרטוט מפות הקוד של הדרום, שאגיע במהירות האפשרית לפיקוד!

מגיעה כעבור מספר שעות לאחר שנלחמתי על הטרמפים בדרך כשאני חייבת בהסברים שאני חיילת מילואימיניקית ללא מדים!

ואז מסתבר שמפות הקוד של הלוחמים נפלו בידי הצבא המצרי בנפול המוצבים! שבעצם מבהיר לנו שהצבא המצרי יודע על כל צעד שכוחותינו מתקדמים באלחוט!

המשימה שלי ושל עוד 3 שרטטות הוא להכין מפות קוד חדשות ולהפיצן בשטח סיני והתעלה במהירות האפשרית!

עבדנו מסביב לשעון על מפות חדשות וירדנו לשטח למוצבים במצב מלחמה מתקדם כשהמצב לא ברור ואפוף מצבי שאלה רבים עם הרבה הרוגים בכוחותינו ועם מפקדים חלוקים כמו שרון וגורדיש שרק הורידו לנו עוד יותר את מצב הנפש!!!

המלחמה הסתיימה ואנשים החלו לחזור אט אט לביתם ולמשפחתם ובאפריל 74 אני אורה בת ה-22 עדיין משרתת את המדינה במילואים לאחר שאריאל שרון חתם על אישור מיוחד לחיילת היחידה בצה"ל לשרת מעל חצי שנה של מילואים!

כן והפעם חשבו קצת יותר לעומק ודאגו להכין מפות קוד חדשות שיהיו מוכנות למצב חירום כפי שהיה במלחמה נוראית זו כפי שאמר הבוס שלי בפיקוד: "לא יתפסו אותנו יותר בעולם בלי גרבים ותחתונים"!