N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עדנה נגאוקר

עורף

הייתי בת 8 בצהרים של יום כיפור

רואה תנועה של מכוניות ובאים לקחת מהבית כנסת לעולי הודו מול הבית שלי את חלק מהמתפללים ואבא שלי שהיה אזרח עובד צהל בתל השומר גם יצא מהבית כנסת

זיכרון מאוד חזק וגם שבמצע הקרבות היו עוברים שירות של משאיות צבאיות וג'יפים עם חיילים, היינו מנופפים להם ומעריצים אותם לראות חילים עם מדים

אמהות והשכנים היו מחלקים להם מים וכול מיני מטעמים וזכור לי שביקשו מאיתנו לכסות חלונות עים נייר כהה ולהיות בחושך לפעמים שיש חשש שהמטוסיי האוייב לא ידעו שיש ישוב

והיינו יורדים בזמן האזעקות למקלט אפילו כמה פעמים בלילה עד היום יש לי טארומה מהאזעקה עם ישראל חי