N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חנה אבינועם

עורף

בנפילת המטוס בנהרייה על התחנה המרכזית.

וכך היה, בזמנו הייתי בת 24 עם שני תינוקות אחד בן שנתתים ואחד בן 5 חודשים.

הייתי איתם בבית בעלי דאז היה מגויס לחיל ההנסה באיזור התעלה קמתי בסביבות 5 בבוקר להכין בקבוקי חלב לתינוקות, ולפתע ראיתי אש בשמים ושני מטוסים רודפים אחד אחרי השני

התחילו אזעקות מרוב בהלה לקחתי את התינוק והשארתי את הגדול וירדתי למקלט..

קלטתי את מה שעשיתי מסרתי את התינוק לאנשים שהיו במקלט ועליתי שוב והורדתי למקלט את הבן השני.

הלהבות בשמים נמשכו עוד מאוחר יותר התברר שזה היה מטוס סורי שחדר לישראל , ומטוס ישראלי שלנו רדף אחריו ולבסוף ירט אותו על התחנה המרכזית בנהריה אנשים הלכו לראות את השברים.

התברר עוד שהמטוס הישראלי דחק את המטוס הסורי למקום שבו יהיו פחות אנשים. הלהבות בשמים והמרדף זו חוויה שנצרבה במוחי אז ב24 והיום בת 74.