N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יורי חזן

חיל השריון
חטיבה 460 (בית הספר לשריון)
הקרבות על רכס חמוטל

נשלחנו, צוערי קק"ש (קורס קציני שריון) לתגבור כוחות הדרום מבלי להבין שאנו לקראת מלחמה והאוירה בקרב חברי הייתה נשהה בסיני מס' ימים בכוננות ונחזור לג'וליס למסדר סיום הקורס, זאת כי היינו בסוף ההשלמה החיילית.

לאחר לחימה בלילה הראשון באזור מוצב מפרקת שם "התפרק הגדוד"

נענו לאחור להתארגנות כאשר מגדוד של 44 טנקים נשארנו 7 טנקים להמשך לחימה.

בשעות אחר הצהרים של יום 8/10/1973 התארגן הגדוד "למלא מחדש" באזור כינוס וזאת לאחר כישלון הבוקר לדחוק את המצרים לאחור ולהמשך בלימת התקדמות המצרים מזרחה לעבר המעברים הג'ידי והמתלה וזאת כאשר הוראת האוגדה לנסות וכבוש חזרה את אזור הגבעות "מכשיר" "חמוטל".

בעת ההתארגנות ביקש ממני אחד המפקדים להצטרף אליו ולסייע לו זאת מאחר והוא היה פצוע והרגיש חלש עקב הזדהמות הפציעה.

אני עזבתי את הטנק עם חברי הצוערים, עזבתי את עמדתי כתותחן ובמקומי נכנס אחד מחברי הצוערים.

בעת הסתערות על היעד, גבעות מכשיר, נתקלנו במארב טילים שתקפו את הגדוד, טנקים רבים נפגעו בינהם הטנק אותו עזבתי והתותחן שנכנס במקומי, אחד מחברי הצוערים, נהרג ואף היה נעדר במשך חודשים רבים.

הציור המצורף הוא רישום שצוייר על ידי דודי שלום בסקין שחיפש ומצא אותי בהמשך הלחימה. ציור זה הובא על ידי דודי להורי כד"ש מבנם הלוחם.