N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אהרון מסלטון

מארב הקומנדו המצרי ברומני

נתחיל עם מלחמת ההתשה הייתי נוסע המון לתעלה להביא מזון מים תחמושת וחיילים שחזרו מחופש.

יום יום המצרים היו מטווחים את המוצבים בארטיליה 120 וכל יום היו פצועים או הרוגים וזה היה בשולי החדשות ההפגזות היו נוראות והדיוק שלהם היה מדוייק.

כמו כן היו מארבים באחד מהם הייתי עם ברוך לנדאו הסעתי אותו למוצבים להרצות ואז היו הפגזות עלינו והיה איתנו עוד קומנדקר עם שקם למוצבים אני החלטתי לא להמשיך בזמן ההפגזות נשקבנו בשוחה בצד הדרך הקומנדקר המשיך ומארב של המצרים תפצו את שני השקמיסטים ולקחו אותם בשבי

למחרת בידיעות הייתה כתבה של ברוך לנדאו על האירוע שהוא היה איתי על המשאית יום כיפור הייתי באזור המתלה הייתי עם משאית ריאו ועליה מנוע טנק וכך הייתי מלווה את הטנקים בלחימה מול המצרים.

עד היום אני חי את הפחד שהיה אז וחוסר האונים וכל המראות שראיתי.זה על קצה המזלג.