N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

זכריה גמליאל

חיל השריון
חטיבה 401
החווה הסינית

סמ"ר זכריה גמליאל ת.ז. 4157990

אבא היה בצנחנים כשהתגייס... אחר כך הועבר לסיירת שריון.

בכיפור נלחם ברמת הגולן, וכשוך הקרבות...ירדו לסיני לאזור החווה הסינית.

אבא השתייך לחטיבת אגרוף הברזל - חטיבה 205. מפקדו של אבי במלחמת יום כיפור היה האלוף יוסי פלד...אבא העריץ אותו.

החטיבה נלחמה בקרבות הבלימה בדרום ובמרכז רמת הגולן, ואחר כך ירדו לסיני לשמור על הגשרים בתעלה.

אבא שלא היה בעל רשיון נהיגה נהג על ג'יפ סיור, כשירדו מהרמה לסיני, עצרו החברה לארוחה אצל אמא.

אבא, למרות שלא היה חייב, הצטרף גם ללחימה במלחמת שלום הגליל 1982.