N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם מזרחי

חיל השריון
חטיבה 7
קרבות הבלימה – עמק הבכא

צייד הטנקים הפגועים

כותבת בשם אבא , אברהם מזרחי אשר זכה בפועלו בצל"ש כציד הטנקים הפגועים

לא רבים יודעים , אבל בקרבות הבלימה בגולן , אבא הצליח להסב טנקים סורים שניפגעו על ידי כוחותינו, להשמיש אותם לפעילות.

צוותי טנק ישראלים ניכנסו לטכנקים סורים ותקפו בעזרתם את הסורים, אשר לא הבינו, מדוע טנקים שלהם תוקפים אותם.

כמובן שהודיעו לאנשינו כי טנקים ממוספרים בספרות ערביות, הם כוחותינו, על מנת שלא יפגעו.

כילדה בת 8 אני זוכרת שבבית הכנסת אנשים עמדו עם רגיו מתחת לטלית, וכשהסתכלתי על אבא מלמעלה, הוא סימן לי לצאת באמצא התפילה.

תוך דקות רכב צבאי אסף אותנו הבייתה ואבא נסע למלחמה.

קדושת החג הופרה ברגע, וזה אחד הזיכרונות החזקים שלי, עד אשר אבא חזר פצוע הבייתה לזמן קצר, ושוב נעלם לקרבות אחרים.