N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גיל ממן

עורף

מהעורף

אני ילד כבן 7 תושב מבטחים אחד המושבים בסמוך לגבול רפיח/מצרים.

יחד עם אחי הקטן ממני בשלוש שנים.

נשארנו בבית ואבא היה חיל מילואים במלחמה.

באחד הערבים שאבא בא להפוגה מהקרבות. אנחנו כילדים קטנים צבענו את הפנסים של הרכב של אבא בצבע כחול. הגפנו את החלונות בסדינים כהים ואבא הניח את הטלויזיה על השטיח כל זה על מנת למנוע זהוי של הבתים והרכבים מפני האוייב.