N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פיני ניר

חיל הרגלים
חטיבה 247
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

הזיכרון שלי מתחיל- כשפרצה המלחמה ביום שבת, 6.10.73.

הייתי באנגליה בירח דבש, הגעתי למחרת לשגרירות בצרפת ומשם הנספחות הצבאית הטיסה אותי לארץ.

הגעתי ב-7.10 לבסיס החטיבה בכפר סירקין, לאחר מכן הורידו אותנו לסיני בהטסה, ומשם התארגנות לצליחת התעלה.

במסגרת תפקידי במבצעים של חטיבה 247, וזאת לאחר תרגילים שביצענו לצליחת התעלה טרם המלחמה, תפקידי היה לסמן קטע של חוף בחצר מעוז "מצמד" לצליחה.

עם הגעת כוח החוד של החטיבה יחד עם איש מבצעים נוסף, סימנו את גדת התעלה לצליחה ומשם פלוגת ההנדסה של החטיבה צלחה ראשונה לצד השני.

עם הגעת התמסחים של יחידת ההנדסה הימית באור ראשון, עברנו לצד השני של תעלת סואץ, וכך נוצר ראש הגשר אשר איפשר לאחר מכן את הרכבת גשר הגלילים לצליחת שאר הכוחות לכיתור הארמיה השנייה.