N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כהנא מנחם

חטיבה 421
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

יום ה 15 כנראה יום חמישי.

קרבות עזים לקראת חציית התעלה.

אלפי קטיושות על אזור הצליחה.חצר המוות.

לפני כמה ימים במסגרת ההתקפה על חמוטל. נפגעים רבים שאנו בתאגד מטפלים. המגד שמעון בן שושן. נפגע מפגז בצריח.איבד עין. סירב להתפנות. עמד שותת דם. נתן הוראות לטנקים הנלחמים כדי שלא יפגעו.

אותו יום הסמחט בישר לו שנולד לו ילד. בן.

יחד עם זאת ניסה להחליף מפקד. המג"ד לא הסכים. רק סגני.

לאחר שרוקנו מימיות על פניו של המג"ד לטיפול עמדנו ליד דופן הזחל ואני לקחתי ג'ריקן והתחלתי למלא מים. לפתע פגע פגז בדופן מעל ראשנו ממש והזנב נתקע ממש במרכז המעגל.ולא התפוצץ..נס.אמרנו ברכה.

וקיבלתי הוראה מהרופא לתדלק את הזחל.

לקחתי 2 ג'ריקנים והלכתי לכביש שבו היתה שיירת משאיות אספקה.

רק סיימתי והחילותי לחזור. 2 מיגים תקפו את השיירה והדליקו משאיות. במקביל הפגזה כבדה עלינו. הזחל נפגע ו2 חובשים שחיכו לגריקנים למעלה נפגעו.

דם רב נשפך מאחד מהם לכיווני.לא הספקתי להבין מה קרה.מסוק נחת בסמוך.רופא רץ בטירוף לעבר הפצוע ומיד לקחו למסוק.רצף של אירועים תוך פחות מחצי שעה.