N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מוטי גבאי

חיל הרפואה
חטיבה 14
ללא קרב ספציפי

ב-15/10 צלחנו את התעלה ומיקמנו את התאג"ד בבונקרים של המצרים.

קיבלנו לתאג"ד פצועים והרוגים. לאחר טיפול ראשוני בפצועים,העברנו אותם בזחלם בין קני הסוף לגדת התעלה,ומשם בסירות לצד הישראלי של התעלה.

ב-16/10 בשעות הבוקר העברנו פצועים, ומעלינו בגובה ממש ממש נמוך טס מיג מצרי וראיתי ממש בברור את פניו של הטייס. לאחר כשעה בערך מגיעים פצועים נוספים, ואחד הפצועים שהגיע היה הטייס המצרי שטס מעלינו .הוא היה פצוע קל ברגליים.

שאלתי אותו אם זה הוא שטס מעלינו והוא השיב בחיוב. לאחר כשעה בערך התחילה הפגזה נוראית על כל שטח התאג"ד כנראה מקטק מצרי שהיה על אחד העצים באזור. אני נפצעתי ואיבדתי את ההכרה.

התעוררתי בחצות על אלונקה מרעש מסוק שנחת לידנו. פונתי למרפאות ברפידים,לאחר מכן לבית החולים קפלן ברחובות,לבית הבראה בנתניה, ולאחר מכן שוחררתי.

אשמח לקבל תגובה מחייל שהיה נוכח בעת הגעתו של הטייס המצרי .