N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק בלום

חיל התותחנים
אגד ארטילרי 282
כיבוש המובלעת הסורית

קוניטרה , על הגבול הסורי התגייסתי 7.2.7 לתוך ימי קרב עם הסורים,

6.10.73 שעה 11 בבוקר אמרו לנו להכנס לבונקר כי חיל האוויר עומד להנחית מעלומת מנע , כשכל שבא סוריה מולנו

כשעה לאחר מיכן אמרו לנו לצאת והכוננות הסתיימה והסיכוי למלחמה ירדה לחלוטין , 13.50 בהפתעה נוראית רעש אדיר מיגים מורידים פצצות ומאות פגזים ואני בשטח פתוח רץ לבונקר בשטח פתוח כשהפצצות נופלות מהאוויר

24 שעות של נתק מוחלט מההפצצות האנטנות נהרסו , בערב יוצא החוצה מהבונקר להתריע עם הסורים מתקרבים , חשוף ארבע שעות להפצצות כבדות , למחרת הצלחתי לצאת ולהגיע לכוחותיינו בנפח אך גם שם כבר היו הסורים

הצלחתי להמשיך לגשר בנות יעקוב ובהמשך עליתי עם כוחות המילואים לתוך המובלעת הסורית.

לאחר הפסקת האש התחילה מלחמת התשה בקונייטרה כחצי שנה.