N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם רז

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

המלחמה מוצאת אותי בבסיס טירונים של חיל השריון ברפיח.

אחרי שהמלחמה התחילה כמעט כל המפקדים שלנו עלו על נגמשים ויצאו למלחמה.

במוצאי שבת ומוצאי יום הכיפור העלו חלק מהטירונים ואני בנהם והיסיעו אותנו לבסיס חצרים.

כשהיגענו לשם הבסיס היה מעט ריק כל צוות של טנקיסטים שהגיע למילואים שם הכין לעצמו טנק ויצא לעבר סיני בנסיעה על הטנקים למלחמה.

אותנו הביאו לעזור להם להכין את הטנקים. פעם ראשונה שראינו טנקים בצבא.

עזרנו כל הלילה להכין טנקים. בשלב מסוים נגמרו הפגזים והתחילו לצייד את הטנקים עם פגזי אימונים עשויים מגבס ללא חומר נפץ. עבדנו כל אותו לילה ללא שינה וכמעט ללא אוכל, כי כל חדרי האוכל בבסיס היו סגורים.

רק לקראת ערב היגיעה משאית אחת עם קצת הספקה ולחם טרי לא פרוס וזאת הייתה הפעם הראשונה שאכלנו מאז שיצאנו מבסיס הטירונים ברפיח לחצרים.

באותו לילה גם יכולנו סוף סוף לשכב לישון נתנו לנו מזרונים מהאפסנאות פרסנו אותם על האדמה והלכנו לישון כמה שעות.

אחרי יומים בצאלים לקחו אותנו חזרה לבסיס הטירונים ברפיח והביאו לשם מילואימניקים שיפקדו עלינו.

אחרי כשבועיים העבירו אותנו לבסיס ג'וליס לקורס מקצועות מקוצר ושלחו אותנו למה שקראו לזה "אפריקה" - למובלעת שצה"ל כבש במלחמה מעבר לתעלת סואץ

עשינו קורס מקוצר של צוות, מחלקה, פלוגה באזור ה -101 לא רחוק מאיפה שהתנהלו שיחות הפסקת האש עם המצרים. היינו רואים את ההליקופטרים שהטיסו את אלה שניהלו את השיחות. בזמן שהתנהלו השיחות היינו פעם אחת תחת אש.

בלילה ירו עלינו עם מקלע מהצד המיצרי, אנחנו היינו מול כח לובי וכנראה הם אלה שירו עלינו. מפקד הטנק שלי קיבל פקודה לרות חזרה. הטנקים שלנו היו M48 שהיגיעו ממחסני הצבא האמריקאי שם והיו מצוידים בצריחון קטן מעל תא המפקד עם מקלע ואיתו המפקד שלנו החזיר אש.

מאחר ולא היו לנו מקלחות בחודש שהיינו שם תוך כדי אימונים ושמירות, לקחו אותנו למקלחת ניידת. משאית עם עוקב גדול של מיים עמדה על כביש באמצע שום מקום, מהעוקב חובר צינור מים למתקן חימום בסולר שחיממם מים למין 10 או 12 ראשי מקלחת שהיו מכוסים בירעות מ -3 כיוונים

ועל הכביש היו שתי ערמות בגדים ענקיות אחת של בגדים מלוכלכים ואחת של בגדים נקיים. אמרו לנו להתפשט לזרוק את הבגדים על הערמה של הבגדים המלוכלכים ולהיכנס למקלחות. מלואימניק אחד ובידו משרוקים חיכה עד שכולנו נכנסנו פנימה, שרק במשרוקית ומליאומניק אחר פתא את הברז ואמר יש לכם 30 שניות להרטיב את עצמכם, כעבור שלושים שניות שרקו במשרוקית וסגרו את המים.

ואז אמרו לנו יש לכם דקה להסתבן ואז המשרוקית שרקה ופתחו את המים וצעקו שיטפו את הסבון. ואז שוב סגרו את המים.