N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים גוטמן

חיל השריון
חטיבה 164
ללא קרב ספציפי

עופר לנס ז"ל, בן קיבוץ בית אלפא, היה מ"מ 3 בפלוגה א' עליה פיקדתי ביום כיפור ( בגדוד 183 ,חטיבה 164 , לשעבר 10).

ב09/10/1973 בקרב מול כוחות הארמיה השלישית נפגע הטנק בו לחם עופר ונשרף כליל.

גופתו וגופת איש צוות נוסף הועפו מהצריח לצד הטנק. בגלל הקרבות הקשים נאספו גופות החללים מאוחר יותר, בלילה.

שרידהם של גופות שני אנשי צוות נוספים נתגלו בתוך הטנק במהלך חיפושי גוויות שנערכו בשתוף כוחות מצריים וקציני או"מ לאחר שוך הקרבות.

יהי זכרם ברוך.