N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי פרטוק

חיל האוויר
לוד (בח"א 27)
המתקפה המצרית ביום הראשון

מפגש עם הטיס שהפיל מטוסים שתקפו במרחב שלמה את כל המרחב.

אני הייתי בסוללת טילי ההוק ונפצעתי כתוצאה מההפצצה המצרית.

לפני מספר חודשים גיליתי מי היה הטייס שהפיל את מטוסי האוייב שתקפו אותו בשארם ומבקש לפגוש אותו באמצעותכם.