N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלומית עדי

עורף
ללא קרב ספציפי

במלחמת יום הכיפורים הייתי בת שמונה וגרתי עם משפחתי בעיר טבריה שהיתה ציר שדרכו הגיעו הלוחמים לרמת הגולן.

מדי יום היו עוברים אוטובוסים רבים מלאי חיילים בדרכם לרמת הגולן להגן על הצפון.

בשכונה שבה גרתי, היו האמהות מתארגנות בהכנת כיבוד ושתיה לחיילים ואנו הילדים ליווינו אותן לחלוקה וכך מידי יום היינו צועדים לכביש בו עוברים האוטובוסים, בידיים מלאות בכל טוב, משמחים את החיילים ומברכים אותם שישובו לשלום.