N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק שויצקי

חיל הרגלים
ללא קרב ספציפי

זה היה בשעות הצהרים בשבת הייתי חיל סדיר בבסיס שרם בעמדה להגנה אוירית כאשר בשעות הצהרים הופיעו מיגים מצרים מעל שרם והחלו לתקוף בסיס של חל האויר

זו היתה הפתעה גמורה אף אחד לא הבין מה קורה ירינו לעבר המטוסים ואז הופיעו זוג פנטומים שלנו והחל קרב אוירי בין המטוסים והחלו נפילות של מטוסים מצרים

ומאלו שלא הופלו קיפלו את הזנב והחלו לברוח כאשר הפנטומים רודפים אחריהם

וכך בעצם נודע לנו על תחילת המלחמה, מלחמת יום הכיפורים שבהמשך רדפנו אחר לוחמי קומנדו מצרים שהונחתו במדבר סיני והובאו לשבי בשרם