N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תמי מרקס פלג

חיל הרפואה
ללא קרב ספציפי

הייתי חיילת בבי"ח שדה ברפידים הבוס שלי היה פרופ' עזרה זהר.

יום אחד הוא מודיע לי שהלילה אצטרך למצוא לי מקום לישון כי הגששים מגיעים להופיע והם ישנו בחדר שבו אני ישנתי. שמחה ענקית!

על רקע כל הקשיים והחוויות הקשות בבית החולים הגששים הגיעו, באותה תקופה ריקי גל היתה אישתו של פולי וגם היא הגיעה.

היתה הופעה נפלאה באו להופעה גם מיחידות אחרות שהיו באיזור צחקנו כמובן המון וזו היתה אתנחתא נהדרת.