N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הניק חמי קרביצקי

חיל הים
בסיס אופירה (מרחב שלמה)
ללא קרב ספציפי

בדקות הראשונות של המלחמה פגעתי במיג 21 , המוביל של המבנה של שמונה מיגים. 4 מיג 21 ו-4 מיג 17. וזה בגיל שבע עשרה ושמונה חודש.

זה היה פחד מוות.

שירתתי על אח"י אופיר נחתת, כאשר המפקד היה יגאל בר יוסף.

אני זוכר שהוא בקשר דיבר עם החמ"ל ואמר שהגפרור החדש פגע במיג.