N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

זהבה דויטש

חיל הרגלים
אחר
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

צדוק פרג יצא לקרב עם מצלמה ותיעד את מהלך המלחמה.

הוא היה בראש הגשר בקרבות הבלימה, נהרג בכ"ד בתשרי ובין חפציו שהוחזרו נמצאה המצלמה ובה הפילם האחרון.

מספר ימים לאחר שנהרג נמצא דף קרבי בקצין העיר נתניה ע"י חבר, ובו מצולם צדוק - מנוחת הלוחם - צדוק עם כוס קפה.

התמונה היא צילום על הרמפות בסמוך לתעלה